Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 14/04/2024

Bộ sốSố lần xuất hiện
68
48 lần
58
43 lần
23
41 lần
74
41 lần
51
39 lần
29
37 lần
35
37 lần
65
37 lần
21
36 lần
22
35 lần
75
35 lần
76
35 lần
01
34 lần
12
34 lần
16
34 lần
33
34 lần
34
34 lần
54
34 lần
66
34 lần
08
33 lần
11
33 lần
36
33 lần
45
33 lần
47
33 lần
64
33 lần
79
32 lần
13
31 lần
18
31 lần
48
31 lần
49
31 lần
77
31 lần
14
30 lần
61
30 lần
70
30 lần
71
30 lần
73
30 lần
15
29 lần
26
29 lần
31
29 lần
37
29 lần
62
29 lần
03
28 lần
39
28 lần
41
28 lần
52
28 lần
56
28 lần
63
28 lần
17
27 lần
27
27 lần
28
27 lần
30
27 lần
40
27 lần
50
27 lần
53
27 lần
60
27 lần
69
27 lần
80
27 lần
05
26 lần
06
26 lần
43
26 lần
44
26 lần
55
26 lần
57
26 lần
09
25 lần
19
25 lần
59
25 lần
10
24 lần
32
24 lần
38
24 lần
46
24 lần
67
24 lần
72
23 lần
78
23 lần
04
22 lần
25
22 lần
07
21 lần
24
21 lần
02
20 lần
20
19 lần
42
18 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 14/04/2024

10 bộ số về nhiều nhất10 bộ số về ít nhất
6848 lần4218
5843 lần2019
2341 lần0220
7441 lần0721
5139 lần2421
2937 lần0422
3537 lần2522
6537 lần7223
2136 lần7823
2235 lần1024

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào