Bảng thống kê lô tô miền Bắc hôm nay

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 14/04/2024

ĐầuLô tô
001, 00, 09
115, 18, 18, 16
221, 22
335
448, 42
557, 50, 52
661, 69
770, 71, 70
881, 89, 89
996, 94, 96, 90

Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 13/04/2024

ĐầuLô tô
003
112, 15, 10
220, 20, 20, 28
330, 35
449, 41
552, 56, 58
661, 67, 64
778, 75
880, 89, 83
992, 90, 96, 90

Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 12/04/2024

ĐầuLô tô
0-
110, 16, 13, 16
222, 27, 21, 27, 27
337, 36
447
559, 58, 50
6-
773, 72, 70
883, 83, 85, 83, 80
991, 99, 94, 93

Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 11/04/2024

ĐầuLô tô
009
110
228, 28
333, 36, 35
440, 42, 42
556, 52, 51, 50, 53
661, 63
778, 73
881, 87, 88, 80, 86
993, 93, 93
Xem thêm